A tanúsítványhoz kapcsolódó
előírások, jogszabályok

A szakember, aki az energetikai tanúsítványt készíti

Mi alapján szükséges az energetikai tanúsítvány?

A 176/2008 kormányrendelet » szabályozza a tanúsítás kereteit, és meghatározza azokat az eseteket, amikor szükséges és amikor nem szükséges elkészíttetni az energetikai tanúsítványt. A jogszabály általánosan a fűtött, fűthető épületekre vonatkozik – bizonyos kivételekkel. A rendelet előírja a helyszínen felmérendő paramétereket, a lehetséges besorolási osztályokat, a használandó számításokat, és tartalmaz egy mintát is.

Tanúsítvány az adásvételi szerződésben

A rendeletnek megfelelően az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni

Nem kell tanúsítani és az előbbi bekezdést szerepeltetni a szerződésben, ha használatbavételt megelőzően történik az eladás, illetve ha az ingatlanban már résztulajdonnal rendelkező személy szerez további tulajdonrészt.

Mikor nem kötelező?

Hogyan lesz hiteles?

Az elkészült számítást feltöltjük az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatbázisába, ahol egy egyedi sorszámot kap minden energiatanúsítvány. Ezt a számot kell az adásvételi szerződésben szerepeltetni, és ezzel biztosítható, hogy minden dokumentum teljesen egyedi és bármikor visszakereshető. A jelenlegi rendszerben a hamisítás szinte teljesen kizárt.

Szabályok, hitelesség a tanúsítvány dokumentumában

Meddig érvényes az energiatanúsítvány?

10 évig

A kiállítástól számítva 10 évig érvényes, amennyiben a kormányrendeletben meghatározott követelményszinteket nem szigorítják. Ha ez megtörténik, akkor a tanúsítást újra el kell végeztetni.

Kik készíthetnek tanúsítványt?

Tanúsítást olyan magánszemély vagy olyan magánszemélyt alkalmazó/megbízó szervezet végezhet, aki

  • büntetlen előéletű;
  • rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakirányú (mérnök) végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és teljesíti az abban meghatározott egyéb feltételeket (pl. jogosultsági vizsga);
  • nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, ami kizárja a tanúsító tevékenységet

A jogosultság gyakorlása kamarai névjegyzékbe vételhez kötött. Minden tanúsítói engedély ellenőrizhető a Magyar Mérnöki Kamara »vagy a Magyar Építész Kamara » honlapján elérhető névjegyzékben.

Kapcsolódó jogszabályok